Informace pro návštěvníky

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky zámku neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak památkový objekt poškozovat, fotografovat a natáčet, rušit hlukem výklad průvodce (u dětí za soulad jejich chování s návštěvním řádem odpovídají rodiče nebo osoba, která je do interiéru zámku doprovází) a znemožňovat tak ostatním návštěvníkům klidnou prohlídku. Všichni návštěvníci státního zámku Hluboká nad Vltavou jsou povinni dodržovat návštěvní řád, který obsahuje další informace.