Stalo se v roce 2018: Dominanta zámku Hluboká ukrývá poselství pro budoucí generace

Správa zámku Hluboká využila oslav stého výročí republiky k tomu, aby v neděli 28. října 2018 uložila do "tajné" prostory v podlaze jednoho z pater věže měděnou schránku s předměty, které připomenou nejenom toto jubileum, ale i činnost Národního památkového ústavu a letošní opravu věže.

Pamětní list sepsaný ředitelem Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petrem Pavelcem, fotografii zaměstnanců zámku, vstupenky, tiskoviny včetně Výroční zprávy NPÚ a Zápisníku návštěvníka památek, plakáty, noviny, ale i razítka či audio-průvodce v čínském a ruském jazyce ukrývá měděná schránka o rozměrech 30 x 20 x 29 cm, která byla při slavnostním aktu uložena do podlahy věže hlubockého zámku. Má tak budoucím generacím připomenout den výročí vzniku republiky, činnost Národního památkového ústavu v jubilejním roce, celorepublikový projekt NPÚ Po stopách šlechtických rodů, jehož letošním tématem je Šlechta českých zemí v evropské diplomacii a hlavním nositelem Územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích, i opravu zámecké věže. 

"Archivní záznam z poloviny 19. století mluví o tom, že se při přestavbě věže zámku Hluboká nalezla pamětní listina z roku 1720. Věříme, že uplyne stejně dlouhá doba, než bude objeven i náš vzkaz", přeje si kastelán zámku Martin Slaba.   

Své přání vyslovil při slavnostním aktu i ředitel NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec: "O Hluboké se ve 21. století někdy hovoří jako o romantickém nebo pohádkovém zámku. Nabízí se ale ještě jiná představa, která snad výstižněji charakterizuje vzhled zámku, lépe zrcadlí jeho důstojnou minulost a předjímá otevřenou budoucnost. Inspirace přichází z vnitřního i vnějšího utváření objektu. Z ptačí perspektivy zámek připomíná loď: vpředu zahrocené a stupňovité průčelí vypadá jako mohutná lodní příď, směrem vzad se jeho obvodové zdi mírně zužují na způsob lodního trupu, nádvoří představují jednotlivé paluby a celou siluetu završuje věž jako mohutný hlavní stěžeň.  Nejdůležitější ale je, že se v průčelí zámku nachází místnost – salon Tegetthoff, pojmenovaný podle jednoho z nejvýznamnějších rakouských námořních velitelů a blízkého přítele Schwarzenbergů. V salonu je jako památka umístěn lodní můstek ze slavné fregaty Schwarzenberg, vlajkové lodi admirála Tegetthoffa. Přímo z lodního můstku se oknem otevírá pohled do prostoru před zámkem a nad oknem je do kamene vytesaný erb Schwarzenbergů s devízou Nic než právo. Zámek Hluboká je podle této představy loď, která se svou devízou připlouvá z minulosti, důstojně proplouvá přítomností a neohroženě  směřuje v roce 2018 do 21. století. Je nám ctí, že můžeme být na palubě, snažíme se udávat správný směr a přejeme si v našich neklidných dobách šťastnou plavbu." 

Tímto aktem se zámek Hluboká připojil k celorepublikovému projektu Společné století.