Erbovní galerie Dubských z Třebomyslic na zámku v Lysicích

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2006

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

62

ISBN:

80-86752-48-8

120 Kč

Out of stock

V roce 2001 se podařilo obnovit fasády nádvoří lysického zámku a také zrestaurovat malované erby na opuce. při této příležitosti bylo nutné dokončit genealogické určení erbů. Tato práce se stala základem pro publikaci, která vedle zevrubného úvodu obsahuje vyobrazení erbů, jejich popis i přepis nápisů.